Modelproject 2:

"InnerSoils": Grensoverschrijdende samenwerking ter verbetering van de bodemgezondheid in de grensregio Duitsland-Nederland

Innerbuddies
https://agricoin.de/ +++ tgo.AG

Het modelproject “InnerSoils” is een grensoverschrijdend initiatief om de bodemgezondheid
in de Duits-Nederlandse grensregio te bevorderen. In samenwerking met de projectpartners
Innerbuddies uit Nederland en tgo AG uit Duitsland wordt geavanceerde technologie op het gebied van
DNA-bodemanalyse, chemische bodemgegevens en satellietgegevens gecombineerd met AI-technologie. Het
doel is om deze technologie
toegankelijk te maken voor elke gebruiker die een bodemmonster wil nemen.

Innerbuddies brengt expertise in microbiële analyse en AI-tools. Het bedrijf heeft al een
gebruiksvriendelijke testkit ontwikkeld die door middel van dataverrijking ook kan worden aangepast
voor bodemmonsters. De resultaten worden aan de gebruiker beschikbaar
gesteld via een speciale app.

tgo AG richt zich op expertise voor de bodem en het bodembioom. De oprichters van het
bedrijf houden zich al meer dan tien jaar bezig met het bodembioom en de humusopbouw. Hun beoordeling van de gegevens leidt tot een AI-model dat de gebruiker toepassingsadviezen geeft om de gezondheid van de bodem en de humusopbouw te verbeteren.

Doel van het project

Het project heeft verschillende doelen: Het verbeteren van de bodemgezondheid, het optimaliseren van het gebruik van meststoffen zoals biogene reststoffen en het ontwikkelen van een testkit. Door middel van de AI-gestuurde app en de integratie van satellietgegevens zal de technologie worden gevalideerd door middel van uitgebreide veldproeven.

De interdisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring en versterkt het concurrentievermogen van boeren en tuinders in de regio. Bovendien worden het milieu en de hulpbronnen beter beschermd. Door de nauwkeurige analyse van het bodembioom Kunnen biogener esidustromen worden geoptimaliseerd en beter worden begrepen, wat bijdraagt aan een efficiëntere bemesting en vruchtwisseling.

Het modelproject InnerSoils kan als model dienen voor andere regio’s met vergelijkbare uitdagingen op hetg ebied van bodemgezondheid en duurzame landbouw. Het optimaliseert biogene residustromen en versterkt de Duits-Nederlandse samenwerking in het streven naar duurzame landbouw.