Realise-Bio

Een Interreg VI Project Duitsland - Nederland

Realise-Bio

Het project Realise-Bio ondersteunt innovatieve biomassatoepassingen in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Hiermee stimuleert het project de totstandkoming van een circulaire bio-economie en kringloopeconomie in het Interreg-gebied Deutschland-Nederland en bouwt daarmee voort op de activiteiten van het voorgaande project CIRCULAR-BIO. Van 2019 tot 2022 heeft CIRCULAR-BIO een brug geslagen tussen partijen in Duitsland en Nederland, een netwerk opgezet en mkb-bedrijven in het programmagebied ondersteund om biomassa duurzaam te verwaarden met behulp van tien innovatievouchers. Meer informatie over de gefinancierde innovaties is te vinden in onze projectbrochure en op de projectwebsite.

Het belangrijkste instrument hiervoor in Realise-Bio zijn de zogenaamde modelprojecten, die worden toegekend aan Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten. In deze modelprojecten worden technologieën verder ontwikkeld waarmee biogene grondstoffen, die in grote hoeveelheden als rest- en nevenstromen in de grensregio aanwezig zijn, circulair kunnen worden ingezet. Naast technologieontwikkeling biedt Realise-Bio de modelprojectpartners intensieve begeleiding bij de realisatie van hun ideeën.

Naast de uitvoering van modelprojecten wordt in Realise-Bio ook een grensoverschrijdend ecosysteem voor de circulaire bio-economie en de kringloopeconomie opgezet om kennis en partners van beide zijden van de grens optimaal te verbinden. Het doel is om alle relevante sectoren en partijen erbij te betrekken, van onderzoek, primaire productie, de levensmiddelen- en diervoederbranche, chemie, en bouw- en afvalbeheer tot gemeenten.

Een samenvatting van de inhoud van het Realise-Bio project en informatie over hoe je je kunt aanmelden voor modelprojecten vind je in de sectie modelprojecten en in onze projectflyer.

Leadpartner

Finanziert / gefinancierd

© 2023 CLIB. All rights reserved