Realise-Bio

Een Interreg VI Project Duitsland - Nederland

Realise-Bio

 

Het project Realise-Bio ondersteunt een innovatieve aanpak van het gebruik van biomassa in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Het project bevordert daarmee de realisatie van een circulaire bio-economie en circulaire economie in het INTERREG-gebied Duitsland-Nederland. 

Het belangrijkste instrument hierbij zijn de modelprojecten, die onder de vlag van het projectdoor Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. In deze modelprojecten moeten technologieën (verder) worden ontwikkeld waarmee biogene grondstoffen, die  in grote hoeveelheden als rest- en nevenstromen in de grensregio voor komen, circulair kunnen worden ingezet. Naast technologieontwikkeling biedt Realise-Bio de modelprojectpartners intensieve begeleiding bij de uitvoering van hun ideeën. 

Naast de modelprojecten wordt in Realise-Bio een grensoverschrijdend ecosysteem voor de circulaire bio-economie en kringloopeconomie opgezet om competenties en partners van beide zijden van de grens optimaal met elkaar in verbinding te brengen. Het doel is het betrekken van alle relevante sectoren en actoren:, van onderzoek, primaire productie, voedsel- en voederindustrie, chemie, bouw en afvalbeheer tot de overheid, zoals gemeenten.

Leadpartner

Finanziert / gefinancierd

© 2023 CLIB. All rights reserved