Modelprojecten

Wat is een modelproject?

Wat is een modelproject?   
Een modelproject is een project dat een grensoverschrijdende innovatie op het thematische gebied van de circulaire bio-economie en de circulaire economie aanpakt.

 

Wie kan een modelproject aanvragen? 
Elk MKB-bedrijf (volgens de EU-definitie) dat gevestigd is in de regio Interreg Duitsland-Nederland kan een aanvraag indienen voor een modelproject (zie kaart). Naast het bedrijf dat een aanvraag indient, is een partner aan de andere kant van de grens noodzakelijk. Deze partner kan een bedrijf of een onderzoeksinstelling zijn.

 

Waarover kan een modelproject gaan?   
In de breedste zin van het woord dient het project te gaan over het innovatief en duurzaam gebruik van biomassa. Dit omvat een materieel of energetisch gebruik van biomassa uit de primaire productie, of uit zij- en / of reststromen. Het kan daarbij gaan om vragen over procesontwikkeling en opschaling, maar ook over businessmodellen, logistiek, regelgeving of zelfs kwalificatie.

 

Wat is de reikwijdte van een modelproject?  
Een modelproject kan gefinancierd worden met maximaal 75.000 euro, met een maximaal financieringspercentage van 50%. De looptij bedraagt maximaal 15 maanden.

 

Hoe kan een modelproject worden aangevraagd?  
Een modelproject wordt beschreven cq. ingediend middels een beknopt aanvraagformulier en wordt rechtstreeks ingediend bij het Realise-Bio projectteam. Een externe projectadviesraad geeft een voorlopige beoordeling van het modelprojectidee, die vervolgens wordt bevestigd door het Interreg Comité.

 

Geïnteresseerd in het starten van een modelproject? Neem gerust contact met ons op, wij kijken samen met u of uw idee in aanmerking komt voor financiering en ondersteunen u bij het invullen van de aanvraagdocumenten! 

Schrijf ons gerust op modellprojekte@realise-bio.com 

Programmagebied Interreg VI Deutschland-Nederland

Programmagebied Interreg VI

Aanvraagformulier

MKB Eigenverklaring

© 2023 CLIB. All rights reserved